Veřejné kurzy

Klíč k osobní dokonalosti

Otevřené tréninkové programy společnosti Krauthammer využívají nejlepší přístupy v oblasti chování, metodologie a tréninkových technik. Dokáží vhodně a včas reagovat na aktuální potřeby a očekávání jednotlivců. Tato cesta umožní vám jako společnosti pohodlně splnit potřeby rozvoje jednotlivců nebo malých skupin v okamžiku, kdy tato potřeba nastane. Na každém tréninkovém dni se setkávají účastníci z různých společností i prostředí a to je jedinečná příležitost pro sdílení zkušeností. Současně si můžete otestovat náš přístup pro případné firemní programy nebo jej porovnat s vaším stávajícím vzděláváním. Otevřené tréninkové programy mohou být ideálně podpořeny také koučinkem nebo assessment centrem (viz níže).


Trénink

Všechny tréninkové programy společnosti Krauthammer kombinují didaktický přístup a diskuse s případovými studiemi, ve skupinách přibližně 10 účastníků. Programy podněcují objevování, porozumění a změny ve stylu chování účastníků. Tréninkové dny jsou odděleny 3-5 týdny tak, aby účastníci přijali získané dovednosti a uplatnili je ve své praxi. Jako nadstavbu lze využít praktické hodnotící nástroje nebo e-learningové moduly.

Tréninkové programy jsou rozděleny do 2 hlavních oblastí:

 

Koučink

Koučink definujeme jako „osobní vedení“, které má téměř vždy podobu setkání „face to face“. Záměrem je současně posílit osobní výkonnost i osobnostní růst. Přístup koučů společnosti Krauthammer lze definovat jako důvěrnou spolupráci s partnerem, který vás bude konfrontovat, stimulovat a vést. Vždy ve snaze pomoci, kdy se kombinuje férová tvrdost s opravdovým zájmem.


Assessment

A na konec Krauthammer Assessment centrum, což je ve skutečnosti pozorovací platforma, která využívá situační scénáře k poskytování kompletního a interaktivního hodnocení účastníka. Pro stanovení výchozího bodu procesu rozvoje, měření návratnosti investice nebo pro benchmarking - lze využít některou z následujících metod. Metodu 361°analýzy doporučujeme, pokud je potřeba se plně přizpůsobit konkrétním potřebám zákazníka. Druhá metoda 4LS hodnocení porovnává pozorovatelné chování účastníků na čtyřúrovňové stupnici pomocí 64 manažerských kompetencí. 

Research

Každý nový manažer velmi rychle zjistí, že v managementu je velmi těžké dělat „všechno“ správně. Letošní zpráva o manažerských postupech a přístupu zaměstnanců tzv. Krauthammer Observatory, to jen potvrzuje.

Video

See video
Manage your time

2011 — 2017 © Krauthammer International