Průřezové programy

Jak toho dosáhneme?

Osobní sebeanalýzou, která vás povzbudí ke změně, vyzkoušenými koncepty, okamžitou použitelností v odborném prostředí a sdílením zkušeností mezi účastníky z různých oblastí. A v neposlední řade konzultantem/kou, který/á zajistí trvalý dlouhodobý dopad tréninkového programu.
 

training time management Time management /Tmg/ 2 dny v období 2 měsíců  
Vítězné vyjednávání /Nego/ 2 dny   
Tajemství úspěšných prezentací /Pst/ 2 dny v období 2 měsíců  
Multicultural communication /Mcc/
Trénink v anglickém jazyce konaný v Bruselu.
2 dny a koučinkové schůzky  

 

Tato témata nabízíme také jako firemní rozvojové programy na míru ve všech evropských zemích, kde společnost Krauthammer působí. Je možné kombinovat je s koučinkem, hodnotícími nástroji, assessmentem a poradenstvím.

Každý z těchto tréninkových programů muže být podpořen koučinkem či některou z metod „assessmentu“.

Několik zajímavých čísel: 

Obchodní sektory našich klientu


1Jak se toto hodnocení počítá? Na konci každého tréninkového dne účastníci hodnotí 4 kritéria (max. počet bodů pro každé kritérium je 5):

  • Odpovídá tento program mým cílům?
  • Chci jej provádet?
  • Jsou jeho myšlenky praktické a uplatnitelné?
  • Jsem po dnešku motivován/a k tomu, abych se zamyslel/a nad svým počínáním?

Počet udělených bodů (max. 20) je pozorně sledován konzultanty a oddělením kontroly kvality za účelem neustálého zlepšování našich služeb.

Research

Každý nový manažer velmi rychle zjistí, že v managementu je velmi těžké dělat „všechno“ správně. Letošní zpráva o manažerských postupech a přístupu zaměstnanců tzv. Krauthammer Observatory, to jen potvrzuje.

Video

See video
Manage your time

2011 — 2017 © Krauthammer International