Koučink - Assessment

Další osobní rozvoj…

Pro skutečně trvalý dopad můžete každý tréninkový program doplnit o individuální podporu, jako je např. koučink a/nebo některou z metod assessmentu.

Koučink

Účinek tréninkového programu může být až čtyřnásobný díky doplnění o osobní koučink!1 Autoři Olivero a kol. ukázali, že po samotném tréninku účastníci vykazovali průměrně 22% nárůst produktivity. Pokud bylo školení doplněno koučinkem, nárůst produktivity se v průměru zvýšil čtyřikrát - na 88 %.

Definujeme jej jako „osobní vedení“, které má téměř vždy podobu setkání „face to face“. Záměrem je současně posílit osobní výkonnost i osobnostní růst. Prioritou je stavět na silných stránkách a dosáhnout smysluplných výsledků. Koučink může být prováděn samostatně, kombinován s tréninkovými programy nebo ještě doplněn 4LS hodnocením.

Assessment

Slouží ke stanovení výchozího bodu procesu rozvoje, měření návratnosti investice nebo pro benchmarking. Krauthammer vám nabízí tři metody:Assessment centrum, metoda 361° zpětná vazba (obsahují také všechny programy z oblasti „Leadership & Management“) a 4LS hodnocení.


1Olivero Gerald, Bane Denise, Kopelman Richard (1997): “Executive Coaching as a transfer of training tool: effects of productivity in a public agency” (Koučink vedoucích pracovníků jako předání tréninkového nástroje aneb vliv produktivity ve veřejné organizaci), Public Personnel Management.

Research

Každý nový manažer velmi rychle zjistí, že v managementu je velmi těžké dělat „všechno“ správně. Letošní zpráva o manažerských postupech a přístupu zaměstnanců tzv. Krauthammer Observatory, to jen potvrzuje.

Video

See video
Manage your time

2011 — 2017 © Krauthammer International