O nás

Vše začíná a končí s lidmi

Zaměřujeme se na práci s lídry, manažery, obchodníky a ostatními profesionály a rozvíjíme jejich vlastní vitalitu. A skrze ně rozvíjíme vitalitu jejich organizací. Jinými slovy - efektivní komunikace ovlivňuje výkonnost. Jsme přesvědčeni, že budoucnost patří těm, kteří plně integrují tzv. "soft" požadavky, tj. zdraví organizace, s "hard" požadavky, tj. bohatstvím organizace. Naše vize "Odhalit a využít v lidech to nejlepší" plně vystihuje tuto představu.

Společnost Krauthammer má mnoho poboček po celé Evropě, Americe a Asii, ale také širokou síť partnerů po celém světě. Při práci vždy respektujeme specifika dané země a zároveň se snažíme zachovat mezinárodní konzistenci.

Náš závazek

  • Filosofie našeho přístupu

Věříme tomu, že jsou-li nastaveny správné podmínky a přístup lidé jsou schopni výrazného osobního růstu. Veškeré činnosti společnosti Krauthammer a přístup lidí, kteří je reprezentují, jsou založeny na tomto předpokladu. Firemní kultura společnosti Krauthammer je definována souborem hodnot a principů týkajících se komunikace, vztahů, osobního rozvoje a učení. Tyto hodnoty a principy odrážejí její vizi "Odhalit a využít v lidech to nejlepší".

  • Vnitřní přesvědčení o tom, co děláme

Schopnost zaměřit se na fakta a se zaujetím vykonávat danou aktivitu přináší nezanedbatelnou konkurenční výhodu. Využijeme potenciál vašich vedoucích pracovníků a manažerů, obchodníků a vyjednavačů, kteří budou svým příkladným chováním dále působit na všechny zainteresovatné.

  • Naše klíčová kompetence

Trvalá změna chování jako základ pro zlepšování výkonu. Naším hlavním cílem je propojování individuálního, týmového a korporátního rozměru, při současném působení rozdílných činností - tréninku, koučinku a poradenství.

  • Výrazná identita

Konzistentní působení v nadnárodním měřítku, trvalý dopad, schopnost dostat se "pod kůži", KISS nástroje a koncepty. Respekt k potřebám lidí a podnikatelským záměrům dominuje všemu, co děláme. Naše jedinečnost spočívá ve schopnosti poomáhat společnostem a jednotlivcům v přechodu od "know-how" k "show-how".

* Schopnost dostat se pod kůži

Připravte se na člověka schopného pozitivní konfrontace, který se vytrvale a důsledně bude dostávt k jádru věci. Někoho, kdo je zvídavý, zospovědný, přímý a odvážný. Vše s cílem optimalizovat vaše kompetence a výkon.

* Nástroje a koncepty "KISS" (Keep It Short and Simple)

Připravte se na inteligentního pragmatika, který rád klade otázky typu "Co když ...?" a používá selský rozum bez zbytečných triků. Krauthammer převádí složité komplexní přístupy na jednotlivé kroky a postupy.

* Trvalý dopad

Připravte se na profesionála zajímajícího se především o to, jak převést abstraktní myšlení do reálné podnikatelské praxe. Proces uplatňování získaných dovedností v praxi pomáhá účastníkům opustit "komfortní zónu" a vypěstovat nový návyk.

* Konzistentní působení v nadnárodním měřítku

Připravte se na člověka, který má praktické zkušenosti s mezinárodními projekty. Sdílí myšlenky a metody přizpůsobené lokálním podmínkám, přičemž je zachována mezinárodní konzistence i kulturní specifika daného regionu.

 

 

Research

Každý nový manažer velmi rychle zjistí, že v managementu je velmi těžké dělat „všechno“ správně. Letošní zpráva o manažerských postupech a přístupu zaměstnanců tzv. Krauthammer Observatory, to jen potvrzuje.

Video

See video
Manage your time

2011 — 2017 © Krauthammer International