Naše služby

Krauthammer kombinuje individuální, týmovou a korporátní úroveň organizace a poskytuje služby v oblasti tréninků, koučinků a poradenství.

Training, a Krauthammer craftTrénink

Cílem tréninku je především změna chování - nemělo by se jednat o pouhé předávání informací. Například finanční ředitel musí připravit systém reportingu a zajistit jeho implementaci. Behaviorální trénink se v takovém případě nebude zaměřovat na řešení technických kroků souvisejících s vývojem systému, ale bude se snažit poskytnout návod, jak nový systém představit ostatním a vyslyšet požadavky všech zainteresovaných osob. Manažer své podřízené musí seznámit s aktuální změnou, získat pro ni podporu a zajistit, aby implementace změny proběhla hladce. ... Další informace/Read more

Coaching, a Krauthammer craftKoučink

Koučink definujeme jako "osobní vedení" , které má téměř vždy podobu setkání "face to face" (tváří v tvář). Cílem koučinku je zvýšit osobní výkonnost a zajistit osobní růst. Přístup koučů společnosti Krauthammer lze charakterizovat jako důvěrnou spolupráci s partnerem, kterého konfrontuje, stimuluje a vede. Vždy s maximální snahou pomoci. Při koučinkových sezeních se kombinuje férová tvrdost s opravdovým zájmem. ... Další informace/Read more 

Consulting, a Krauthammer craftPoradenství

Podle našeho názoru je hlavním úkolem manažerského poradenství pomáhat manažerům v jejich práci. Jde o podpůrnou činnost, která neznamená převzetí odpovědnosti za specifické oblasti organizace. Důvodem nedostatečného rozvoje manažerů je skutečnost, že organizace nedokáží spojit analytické procesy a obchodní dovednosti s trvalými změnami chování. V poradenství však možnost integrace, či pozitivní střet obou oblastí s cílem nastolit vhodné paradigma existuje. K tomu je však zapotřebí spojit práci špičkových konzultantů a zkušených behaviorálních odborníků. ... Další informace/Read more
 

Research

Každý nový manažer velmi rychle zjistí, že v managementu je velmi těžké dělat „všechno“ správně. Letošní zpráva o manažerských postupech a přístupu zaměstnanců tzv. Krauthammer Observatory, to jen potvrzuje.

Video

See video
Manage your time

2011 — 2017 © Krauthammer International