Celková nabídka

Leadership a Management

Leadership v zelené zóně není jen snaha o nové techniky vedení lidí a budování pozice leadera tradičními nástroji. Je to cesta k napojení na vlastní potenciál, vnímání okolí a oslovení ostatních bez rušivých společenských rituálů.
Žijeme v prostředí, které se neustále mění a klade na nás stále vyšší nároky. Jen pouhé přizpůsobování se podmínkám přestává stačit. Je čas na skokovou změnu.
Schopnost ovlivňovat své okolí se stala jednou z klíčových potřeb především v prostředí velkých firem a mezinárodních korporací.

Průřezové programy

Máte čas na život? Kdy jste se naposledy cítili spokojeně a uvolněně? Proč některé věci neustále odkládáte? Jak pracujete s energií? Děláte skutečně to, co chcete?
Tento trénink je určen všem, kteří vyjednávají. Optimalizuje přípravnou fázi, strategii přístupu, kreativitu a taktiku.
Dobrý nápad není vše! Stejně důležité je umět zaujmout svým projevem a přesvědčit své okolí. Momentem pravdy je okamžik, kdy stojíme před skupinou lidí a jejich pozornost se obrátí na nás.
Díky našemu programu si účastníci lépe uvědomí svůj osobní komunikační styl na pozadí takových konceptů, jako je neverbální komunikace, kulturní filtry a komunikace na dálku...

Research

Každý nový manažer velmi rychle zjistí, že v managementu je velmi těžké dělat „všechno“ správně. Letošní zpráva o manažerských postupech a přístupu zaměstnanců tzv. Krauthammer Observatory, to jen potvrzuje.

Video

See video
Manage your time

2011 — 2017 © Krauthammer International